Çin’de İslam Sanatı

135.00 

Arap ve Fars tüccar ve diplomatlar, yedinci yüzyılın ortalarında İpek Yolu’nu takip eden bir hat üzerinden karadan ve Baharat Yolu’nu takip eden bir hat üzerinden ise denizden olmak üzere iki kanaldan, İslam’ı barışçı bir yöntem kullanarak Çin’de anlatmaya başladılar. Aradan geçen 1300 yıl içinde

 

bugün Çin’de 23 milyon Müslüman bulunuyor. Toplam Çin nüfusunun yüzde 1,6’sına denk gelen bu rakam 10 farklı etnik grubun toplamıdır.

 

Şinciang Uygur Özerk Yönetim Bölgesi olmak üzere ülke geneline yayılan Müslüman nüfus diğer dinlere mensup vatandaşlarla bir arada barış içinde bir yaşam sürüyor. Türkler, İranlılar ve Araplar üzerinden Çin topraklarına gelen İslam, gerek kültürel ve gerekse de ticari ilişkilerle Çin kültürüyle harmanlanmıştır. Bugün bu sentezin en çarpıcı örneklerini Çin’de yapılmış İslami yapılarda gözlemleyebiliriz. Geleneksel Çin mimarisiyle farklı kollardan gelen İslam mimari üslubu Çin’deki İslam anlayışının en özgün yanlarından bir tanesini oluşturuyor.