Okul öncesinden üniversiteye kadar kurumlara çağrımız var:
Sevgi gibi bilgi de paylaşılınca çoğalır. Yeni binyılda ülkemiz çocuklarının dünyaya ışık
saçabilmeleri için imkanlarınızı onlarla paylaşın.
Kardeş okulunuzu seçin.
Kitap ihtiyaçlarını saptayın.
Bizimle iletişime geçin.

Her bir aydın çocuk çok daha adil, sağlıklı, zengin ve mutlu yarınlar demektir…